Spring naar inhoud

Protest BS2 tegen Daniëlle op ONK 2012 afgewezen door Zeilraad

12 september 2012

De Zeilraad heeft eind maart 2013 uitspraak gedaan. Het protest van de BS2 tegen de Danielle is afgwezen. Daarmee zijn Wim en Tim van Rootselaar met hun team rechtmatig Nederlands Kampioen, waarmee ik hen feliciteer. Wij zetten wel kanttekeningen bij de uitspraak, zie hieronder.

https://docs.google.com/document/d/1GSDHoRLQgMoXda-4IrTbnqE7WCzxEDlz32pdkVyR4WM/edit?usp=sharing

Reactie Team Buikschuiver
In de SI staat dat deelnemende schepen een meetbrief van 25 augustus 2012 of eerder dienen te hebben.
De Danièlle had een meetbrief dd 29 aug 2012, op grond waarvan het wedstrijdcomité de Danièlle had dienen uit te sluiten. Dat heeft het wedstrijdcomité verzuimd.
 
Het komt erop neer dat er een gaatje in de regels is gevonden waardoor het de keuze van het comité is geworden om al dan niet een inschrijving te weigeren.

De aankondiging en de kampioenschapsregels schrijven voor dat een weigering gedaan moet worden (vanwege termijn uitgifte meetbrief), maar dat wordt omzeild doordat regel 76.1 niet reglementair zou zijn aangepast (niet correct in de wedstrijdbepalingen zijn vermeld) en daarmee een keuze blijft.

Echter, op die manier heeft het ook geen zin voorwaarden in aankondiging en kampioenschapsregels te schrijven, want de Zeilraad gaat voorbij aan het feit, dat regel 76.1 niet gewijzigd MAG worden. (Dat staat weer in regel 86.1(b))

De voorwaarde in regel 76.1 mag niet gewijzigd mag worden, het tijdstip van weigering is, en niet de keuze. Die wordt door aanvullende bepalingen in de aankondiging en kampioenschapsregels vastgesteld als een verplichting.

Inzake de hele kwestie omtrent de getallen en de correctheid van de rating in de meetbrief wordt door de Zeilraad niet ingegaan. Maar de kans dat dat zou gebeuren, hadden we in ons verweer al als zodanig ingeschat. Er is aan de TCW gevraagd te toetsen en die heeft een antwoord gegeven. De Zeilraad gaat daar niet verder mee.

Het schijnt dat er binnen de TCW wel een heftige discussie is opgelaaid, hoe hier mee om moet worden gegaan. Onze boodschap is daar in ieder geval wel doorgedrongen….

Eén en ander heeft binnen de VA Klasse mede ertoe geleid dat er voor komend seizoen een sluitende methode gehanteerd zal worden “het programma van Van Oossanen” om meetbriefparameters via een programma te verifieren zonder menselijke tussenkomst obv de lijnenplannen van de architecten, waardoor interpretatieverschillen of erger nog bewuste manipulatie van getallen niet meer zal kunnen gebeuren. 

 

Zie hieronder de aanleiding en beschrijving van het protest zoals gepost op 12 september 2012

Direct bij de start van de 1e wedstrijd tijdens het ONK in Medemblik heb ik als schipper van  Team Buikschuiver 2 protesten aangezegd aan Wim van Rootselaar van de Danëlle. 1 protest vanwege sterke vermoedens dat de meetbrief van de Daniëlle niet in orde is, en 1 protest vanwege een koolstof top in de mast. Dat laatste protest is eenvoudig, we weten waar,  wanneer en door wie deze masttop vervaardigd is, en een koolstof masttop, dat mag niet.

Het 1e protest betreft maten mbt de romp(vorm) op de meetbrief van de Daniëlle. Het technische verhaal staat in het protest, maar simpel gezegd is het als volgt. Sinds het begin van het seizoen heeft de meetbrief van de Daniëlle een aantal veranderingen ondergaan, de laatste op 29 augustus 2012. Opmerkelijk is dat in totaal 7 veranderingen, op 1 uitzondering na, allemaal hebben geleid tot een gunstiger TVF van de Daniëlle. Bij elkaar een verschil van plm 200 punten ofwel zeg 1 minuut per uur. Echt wel een verschil.

Nog opvallender is, dat bij die veranderingen (romp)waarden gelijktijdig zijn veranderd, op een zodanige wijze dat dit in theorie niet kan. Bijvoorbeeld een verlaging van de diepgang in combinatie met een toename van het nat oppervlak. Vergelijk het met een kamer waarvan het plafond wordt verlaagd, terwijl tegelijkertijd wordt geclaimed dat de inhoud van de kamer toeneemt. Dat kan niet en de vraag is hoe kunnen dergelijke tegenstrijdigheden dan wel bij veranderingen van de meetbrief van de Daniëlle optreden. De protestcommissie kon dat ook niet 1-2-3 verklaren en heeft het protest doorverwezen naar het Verbond. Het Verbond zal het protest inhoudelijk onderzoeken en waar odig deskundigen raadplegen. Het Verbond kan als enige de meetbriefwaarden inhoudelijk toetsen en controleren, omdat bij de berekening van de waarden op de meetbrief gebruik wordt gemaakt van de 3D ontwerpdata van de romp, en deze zijn auteursrechterlijk beschermd ergo niet beschikbaar voor andere concullega architecten.

Wij zijn benieuwd hoe het nu werkelijk zit en zien met belangstelling uit naar de conclusies van het Verbond. Minstens zo belangrijk is dat voor iedereen nu duidelijk is dat het noodzakelijk is dat er een goede procedure komt met betrouwbare controleslagen om tot correcte en eenduidige (romp)waarden op de meetbrieven te komen, zodat dit soort problemen in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.

Bergen, 12 september 2012
Peter Houtzagers

From → Wedstrijden

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: